Онлайн TV FM радіо FM пауза

Редакційна політика

Телерадіокомпанія “РАІ” – офіційне медіа Прикарпаття, яке захищає установлені демократією цінності цивілізованого світу через формування правдивого і неупередженого інформаційного простору. 

Ми ставимо правильні питання, щоб надати суспільству правдиві відповіді. Шукаємо баланс, щоб непорушно стояти на сторожі об’єктивності і неупередженості. 

Телерадіокомпанія РАІ крім інформування про найважливіші події, сприяє вирішенню суспільно важливих проблем через створення надійної платформи для обговорення актуальних проблем. 

Працівники телерадіокомпанії щодня працюють на зміцнення довіри аудиторії до своїх матеріалів. Для цього ми неухильно дотримуємося у своїй діяльності цінностей, зазначених у нашій редакційній політиці, яка покликана забезпечити баланс між правом телерадіоорганізації на свободу висловлювань та інформації та її відповідальністю перед суспільством.                                       

Достовірність поширюваної інформації

Ми вважаємо, що достовірність нашої інформації визначається її джерелом, тому намагаємось бути свідками подій, а якщо це неможливо – одержати інформацію з першоджерел. 

У разі, якщо стане відомо, що поширена інформація була недостовірною, негайно та з власної ініціативи поширюємо спростування такої інформації за тієюж URL-адресою без права на видалення матеріалу. Додатково буде надано право на відповідь людині або установі, якій така інформація нанесла шкоду.

Допускається публікація інформації з анонімних джерел, якщо цього вимагає ситуація — для забезпечення безпеки співрозмовника. Журналіст гарантує надійність джерела, відсутності у нього прихованих мотивів та упередженості. 

Точність

Ми намагаємось зберегти первинний зміст новин, щоб не допустити введення аудиторії в оману. Тому виклад фактів ми чітко відокремлюємо від коментарів. Інформацію висвітлюється повно, із зазначення часу і місця, її учасників, та найважливіші обставини. 

Завжди чітко зазначаємо, що відео- чи аудіо матеріал є архівним або демонструється повторно.

Всі наші матеріали мають авторів і ми це не приховуємо.

Неупередженість

У своїй журналістській діяльності ми виходимо з того, що неупередженість інформації визначається однаковим ставлення до всіх осіб, які є учасниками або гостями передач. 

Тому ви завжди дотримуємось політичного нейтралітету та не уникаємо незручних запитань. Розповідаючи про соціальні групи – уникаємо стереотипів, і всім учасникам надаємо можливість на висвітлення своєї позиції. 

Об’єктивність

Ми максимально можливо усуваємо вплив особистого ставлення журналістів до змісту інформації під час її підготовки та поширення. 

Намагаємось надати можливість прокоментувати подію всім особам, яких вона безпосередньо стосується, а у разі неможливості висловитись всім, подаємо не менше ніж два коментарі з протилежних точок зору. Навіть якщо друга сторона конфлікту чи події не коментує, редакція зазначає, як саме намагалася такий коментар отримати. 

Збалансованість

Нашою метою є висвітлення якнайширшого спектру думок і поглядів, а ступінь збалансованості має відповідати характеру обговорюваної теми і типу передачі. 

Якщо у матеріалі з тих чи інших причин відсутня думка іншої сторони, ми залишаємо за стороною право надати нам її для оприлюднення у той чи інший спосіб.

Відмова від коментарів теж є відповіддю та позицією. І про це ми попереджаємо героя та аудиторію.

Добросовісність

ТРК РАІ поважає і сприяє захисту прав людини відповідно до Конституції України, міжнародних стандартів, встановлених Загальною декларацією прав людини, конвенціями Міжнародної організації праці та іншими міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України. 

У своїй професійній діяльності редакція ТРК РАІ дотримується принципу рівності прав людини, її свобод та гарантій у ставленні до кожного; не допускає утисків свободи слова, думки та вираження поглядів; не допускає дискримінації у будь-яких формах та проявах.

За дотримання редакційного статуту слідкує редакційна рада Телерадіокомпанії “РАІ” у складі:
Андрій Русиняк, Володимир Русиняк, Віталій Русиняк, Інна Федунків, Юлія Торконяк, Ігор Гусак.

З повною редакційною політикою ТРК “РАІ” можна познайомитись у прикріпленому файлі. 

Поділитись з друзями
rai.ua